W tym roku Wasz 1% jest dla nas szczególnie wa?ny, poniewa? pozwoli on nam zrealizowa? plany i marzenia, które s? ogromne :)
Dzi?ki Waszej pomocy b?dziemy mogli móc pomaga? wi?kszej liczbie osób w lepszych i bardziej przyjaznych warunkach.
Wiemy, ?e dzieki Wam, nam si? uda!

 Lamarcus Joyner Authentic Jersey Margus Hunt Womens Jersey