Znamy ju? termin tegorocznego pikniku fundacji! Zapraszamy Was serdecznie 03 czerwca, jak co roku, na zielone tereny przy pa?acyku w Przytoku. Ze szczegó?ami wrócimy ju? wkrótce :)

 Duane Kuiper Authentic Jersey Nick Cousins Authentic Jersey

     Podsumowa?y?my 2016 rok, aby przekona? si?, w jaki sposób przychodz? na ?wiat i w jaki sposób s? karmione maluszki, których mamami opiekuje si? kadra Centrum Rodziny. Chcia?yby?my podzieli? si? z Wami wynikami naszych oblicze?.

Podaruj nam swój 1%

Fundacja Centrum Rodziny zosta?a organizacj? po?ytku publicznego. W swoim rocznym rozliczeniu mo?ecie przekaza? nam swój 1%.

Aby odpisa? 1% podatku, wystarczy zna? nasz numer KRS: 0000407039

Zebrane ?rodki przeznaczymy na dzia?alno?? statutow? organizacji, pozwol? nam jeszcze skuteczniej wspiera? przysz?ych i ?wie?o upieczonych rodziców na ich nowej drodze.

 Mike McGlinchey Authentic Jersey Patrick Marleau Jersey