Osoby ch?tne na kurs pierwszej pomocy prosimy o kontakt pod numerem 530 904 555 (we wtorki i czwartki w godz. 10:00-16:00). Po utworzeniu grupy podany zostanie termin i godzina spotkania.

 Matt Duchene Authentic Jersey Alex Mack Jersey

Fundacja Centrum Rodziny zaprasza na Piknik Rodzinny. 3 wrze?nia 2016 godz. 10:00 Pa?ac w Przytoku. Rodzinne kocykowanie, konkursy, stoiska i atrakcje dla dzieci. Serdecznie zapraszamy!

 Nikita Zaitsev Jersey Oliver Ekman-Larsson Jersey

Czy korzysta?y?cie z opieki po?o?nej w ci??y? Je?li nie chcecie, aby z polskiej rzeczywisto?ci znikn??y indywidualne praktyki po?o?nicze, takie jak tu, w Szkole Rodzenia Ksenia, razem z nami podpiszcie petycj?. Mówimy "NIE" scentralizowanej opiece oko?oporodowej!

15 XII 2015 roku nasza Fundacja "Centrum Rodziny" staraniami wielu wolontariuszy zosta?a wpisana na ministerialn? stron? Organizacji Po?ytku Publicznego. Od 2016 roku mog? Pa?stwo przekaza? na rzecz Fundacji 1% podatku dochodowego. Dzi?kujemy Fundacja Centrum Rodziny KRS 0000407039

 Tyler Bertuzzi Authentic Jersey Matt Moulson Jersey