W tym roku Wasz 1% jest dla nas szczególnie wa?ny, poniewa? pozwoli on nam zrealizowa? plany i marzenia, które s? ogromne :)
Dzi?ki Waszej pomocy b?dziemy mogli móc pomaga? wi?kszej liczbie osób w lepszych i bardziej przyjaznych warunkach.
Wiemy, ?e dzieki Wam, nam si? uda!

 Lamarcus Joyner Authentic Jersey Margus Hunt Womens Jersey

Startujecie z rozszerzaniem diety? Idzie bardzo szybko lub wprost przeciwnie – jak po grudzie? Co podawa?, jak du?o, jak cz?sto i jak utrzyma? komfortowe karmienie piersi? – o tym porozmawiamy na spotkaniu. Zastanowimy si?, czy rozszerzanie diety wp?ywa na nocny sen dziecka oraz jak zmienia si? karmienie piersi? w drugim pó?roczu ?ycia dziecka. Odpowiemy na nurtuj?ce Was pytania, w tym, co i w czym podawa? do picia czy jak wybiera? produkty, które pojawiaj? si? w jad?ospisie dziecka.
Zapraszamy!

Na spotkaniach mile widziane pociechy


Prowadz?ce:

Aleksandra Majsnerowska – dietetyk kliniczny, pedagog FoodMed Centrum
Julita Hypki – Promotor Karmienia Piersi?, Doula Julita

Zaj?cia odbywaj? si? cyklicznie raz w miesi?cu.

Najbli?szy termin: 15.01.18. godz. 12.30.-14.00

Miejsce: Centrum Rodziny, ul.Kazimierza Wlk. 6A Zielona Góra

ZAPISY:
tel. 514 255 559

Koszt: 40z?

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!

 Morgan Moses Authentic Jersey Masahiro Tanaka Jersey

Gabinet logopedyczny GADU?A

Warsztaty wspieraj?ce rozwój mowy ma?ego dziecka
(18 m.?.- 36 m.?.)

W programie:

Stymulowanie czucia g??bokiego i propriocepcji

Elementy terapii r?ki

Rozwijanie s?uchu fonetycznego

Spotkanie z psychologiem klinicznym

 

Miejsce: Centrum Rodziny

Koszt: 40 z?- jedno wej?cie lub 100 z?- ca?y warsztat

Termin: 21.08., 25.08., 28.08. godz. 11:00

Kontakt: 692 063 411

 

Ewa Banasiak – Macherska

Logopeda, terapeuta r?ki

 Matt Benning Womens Jersey Ubaldo Jimenez Womens Jersey