Wspieram Ciebie i Twoj? rodzin? w czasie ci??y, porodu i po narodzinach dziecka. Chcesz rodzi? w poczuciu intymno?ci i poszanowania Twoich praw. Znasz siebie i wiesz, ?e podczas porodu wa?ne jest dla Ciebie poczucie bezpiecze?stwa i wsparcie emocjonalne. Zale?y Ci na tym, aby przy porodzie towarzyszy?a Ci osoba, która zadba o to, aby Twoje potrzeby, cz?sto te niewypowiedziane, by?y zrozumiane i zaakceptowane. Zastanawiasz si?, czy doula to kto?, kogo chcia?aby? mie? przy sobie? Chcia?abym Ci si? przedstawi?. Zapraszam na moj? stron? www.doulajulita.pl

Julita Hypki
Doula, Promotor Karmienia Piersi?
tel. 661 826 632

 Chuck Bednarik Womens Jersey Giovani Bernard Womens Jersey