Je?eli u Twojego dziecka obserwujesz:

  • Uk?adanie g?ówki tylko na jedn? stron?
  • Ró?nice w aktywno?ci lewej i prawej strony cia?a
  • Uk?adanie si? w literk? C
  • Niech?? do zmiany pozycji lub le?enia na brzuchu
  • Wyginanie si? w ?uk na brzuchu lub plecach
  • Brak zainteresowania otaczaj?cym go ?wiatem
  • Brak pod??ania wzrokiem lub r?k? za zabawk?
  • Trudno?ci w czynno?ciach piel?gnacyjnych
  • Jakiekolwiek inne zachowania, które budz? Twoje w?tpliwo?ci

Nie czekaj. Koniecznie skonsultuj si? ju? dzi?!
Czasami kilka prostych ?wicze? pozwala wyeliminowa? powa?ne wady postawy Twojego Dziecka
w przysz?o?ci!

Michalina Pokorska
Fizjoterapeuta dzieci i niemowl?t
tel. 792 098 055

 Timo Meier Authentic Jersey Chris Hubbard Womens Jersey