Natalia Habura
Technik Usług Kosmetycznych
tel. 533 305 513

Marta Lipińska - Golec
Technik Usług Kosmetycznych
tel. 692 417 867