Karmienie piersi? to najbardziej naturalny sposób na od?ywianie Twojego dziecka. 
Od pierwszych chwil ?ycia Twojego male?stwa Twój pokarm jest doskonale dostosowany do jego potrzeb. Karmienie piersi? jest wygodne, bezpieczne i pi?kne. Jest sztuk?, której oboje mo?ecie si? nauczy?.

Nasza poradnia powsta?a z my?l? o mamach, które potrzebuj? wsparcia i pomocy na swojej mlecznej drodze.

Skontaktuj si? z nami, je?li masz pytania lub w?tpliwo?ci dotycz?ce karmienia piersi?, a w szczególno?ci:

- karmi?c, odczuwasz ból i dyskomfort,
- chcesz si? dowiedzie?, czy Twoje dziecko si? najada,

- zastanawiasz si?, czy dobrze przystawiasz dziecko do piersi,
- nie wiesz, jak poradzi? sobie z nawa?em pokarmu,
- masz problem z zastojem,
- zastanawiasz si?, kiedy i w jaki sposób zabra? si? za rozszerzanie diety dziecka,

 

Spotkania odbywaj? si? w Twoim domu lub w naszym gabinecie, a ich czas jest dostosowany do Twoich potrzeb.

 

Ustalenie terminu spotkania:
Julita Hypki – tel. 661 826 632


Ceny:
Spotkanie w gabinecie – 60 z?
Spotkanie w domu – 100 z?

 

Dzieki Pa?stwa wsparciu i ?rodkom pozyskanym w ramach 1% podatku w Fundacji Centrum Rodziny dost?pne sa nieodp?atne spotkania dotycz?ce karmienia piersi? i laktacji z Promotorem Karmienia Piersi?. Zapraszamy do zapoznania si? z dzia?alno?ci? Fundacji: www.fundacjacentrumrodziny.eu

 

Wizyty poza Zielon? Gór? - 1z? za ka?dy kilometr od tabliczki "Zielona Góra"
W poradnia mo?na równie? wypo?yczy? odci?gacze i zakupi? akcesoria wspomagaj?ce karmienie piersi?.

 Darrelle Revis Jersey Houston Texans Jersey