Kochana Mamo, Kochany Tato!

Dziewi?? miesi?cy to tak du?o, a zarazem tak ma?o. Czekacie Pa?stwo z niecierpliwo?ci? na swojego ukochanego maluszka i chocia? nie zawsze o tym mówicie wprost, im bli?ej tego wyczekiwanego momentu – zaczynacie si? obawia?. W g?owie k??bi? si? tysi?ce pyta?, na które chcieliby?cie pozna? odpowiedzi

  • gdzie mo?ecie urodzi? Waszego dzidziusia?
  • jakie s? moje prawa jako pacjentki szpitala?
  • jak mog? przygotowa? si? do porodu?
  • jakie s? emocje towarzysz?ce temu wydarzeniu?
  • jak mo?na poradzi? sobie z bólem porodowym?
  • jak osoba towarzysz?ca mo?e mi pomóc?
  • jak piel?gnowa? maluszka?
  • jak i kiedy karmi? male?stwo?
  • ...

To zaledwie niektóre z pyta?, na które w naszej Szkole Rodzenia znajdziecie Pa?stwo odpowiedzi. Na naszych zaj?ciach otrzymacie mnóstwo rzetelnych informacji o porodzie i Waszym male?stwie. O standardach w opiece oko?oporodowej. Spotkacie si? ze specjalistami, a wszystko to po to, by wzmocni? Pa?stwa kompetencje dotycz?ce rodzicielstwa. By nowa droga na jaka ju? wkroczyli?cie jako rodzice, dziadkowie, ciocie i wujkowie byla pozbawiona stereotypów ,przes?dów i l?ków.

Kiedy ju? Wasz najukocha?szy Szkrabek przywita ten ?wiat, zapraszamy ponownie z Male?stwem na wybrane spotkania, tak aby ka?dy dzie? sta? si? dla Pa?stwa i Waszego Male?stwa jedn? wielk?, radosn? przygod?.

 

Serdecznie zapraszamy

Kadra Szko?y Rodzenia Ksenia

 
Informacje dotycz?ce oferty NFZ w praktyce po?o?nej ?rodowiskowo- rodzinnej
telefonicznie -530 904 555

Zapisy do szko?y rodzenia i/lub na ?wiczenia dla kobiet w ci??y-
osobi?cie we wtorki i czwartki w godz. 10:00-16:00

Zg?oszenia dotycz?ce wizyt patrona?owych po porodzie- SMS na numer biura 530 904 555

 Akeem Spence Authentic Jersey Germain Ifedi Jersey